baner 2000x420 v10.jpg

ППТ Инжењеринг АД, Булевар Војводе Мишића 37-39, 11000 Београд

тел: +381 11 369 0 168; факс: + 381 11 369 0 479, office@ppt-inzenjering.rs

Дизајн  ActiveNetwork

Предузеће ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д. БЕОГРАД претставља добар спој искуства и модерног знања у области флуидне технике, машинства и управљања.
Специјализовано јединствено предузеће, на ширим просторима Балкана, за пројектовање и извођење система флуидне технике по инжењеринг принципу (електрохидрауличких, електропнеуматских и система подмазивања машћу и уљима под притиском, са комплетном аутоматиком која подржава такве системе).
Велики број референци у земљи и иностранству, у периоду преко 50 година најбољи су доказ нашег постојања на тржишту и сталног развоја. Од конкуренције нас издваја то да смо се развијали у оквиру једног великог производног система који располаже свим технологијама у области флуидне технике, које су створиле ресурс од преко 10.000 различитих производа. Међутим, ми нисмо остали само у оквиру ресурса “Прве петолетке”, већ смо стекли велико искуство као пројектанти система са компонентама водећих произвођача у свету: BOSCH - REXROTH, VICKERS, ATOS, LINDE, HYDAC…

Наша инжењеринг понуда је комплетна: од пројектовања и развоја, преко израде, монтаже и интеграције, до пуштања у рад најразноврснијих система флуидне технике. Поред тога бавимо се и инжењерингом у области реконструкције, репарација и ревитализације система флуидне технике.

У претходном периоду реализовали смо преко 2500 пројеката у следећим областима:
• на хидроелектранама, бранама, бродским преводницама и мелиорационим системима
• у термоелектранама
• у металуршко-рударским постројењима
• у грађевинарству (опрема за подизање тешких терета, тунелске оплате, пнеуматика за врата, прозоре и капије)
• у бродоградњи
• у процесној индустрији
Београду смо подарили јединствен подухват подизања куполе храма Светог Саве, као и хидрауличне системе за сценску технику Народног позоришта.ОБЈАВА ПОЗИВА ЗА САЗИВ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се ванредна  Скупштина акционара ППТ Инжењеринг ад, за дан 10.11.2016. године.


САЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ


ППТ Инжењеринг АД je учествовао на сајму Енергетике 2015,који је одржан у Београду од 14. до 16. октобра  2015. године.СЕРТИФИКАЦИЈА

ISO 14001  И  OHSAS18001


Дана 30.12.2014.год. Успостављен је интегрисани систем менаџмента и добили смо сертификате ISO 14001 и OHSAS 18001.   


 САЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ


Учествовање на сајму

HydroVision 2014 у Москви


АКТУЕЛНИ ПОСЛОВИ


Листу актуелних послова можете погледати на страни

Новости/Актуелни послови

ISO9001.png

Последње вести